ให้ความสำคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการที่เป็นข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลทาง Misled Youth จะเลือกนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทางเว็บไซต์เท่าที่จำเป็น misled-youth.org มีขึ้นเพื่อความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น
มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ ส่งมาที่ Email : Admin@MisledYouth.com